Flugrettung-Christophorus-14-Nachtflug_1549633129681472_v0_h